Khi nào nên kết hôn?

Khi nào nên kết hôn – đó là một câu hỏi có vô số câu trả lời, mỗi người một cách, một con số khác nhau. Người 22, người 25, người lại 30…vv…vv… với vô vàn những câu trả lời mang tính cá nhân như thế, dư luận đồng tình cũng có, phản bác cũng…